Blog

Verspilling is Verrukkelijk is een samenwerkingsverband van gedreven, inspirerende ondernemers die elk op hun manier bijdragen aan de klimaatdoelstelling SDG 12.3: 50% minder voedselverspilling in 2030. Het laatste nieuws omtrent Verspilling is Verrukkelijk maar óók vanuit de ViV community lees je hier.